Site map |
STRONA GŁÓWNA WĘGIEL TRANSPORT CERTYFIKAT I LICENCJA KONTAKT
Węgiel

Aktualne ceny pod numerem telefonu: 663 994 999 lub 507 220 741.

OFERTA DETALICZNA

Zapraszamy Państwa do zakupu węgla kamiennego Polska Grupa Górnicza KWK Pias-Ziemowit. W cenę węgla wliczony jest transport samochodem typu wywrotka na terenie Tomaszowa Lubelskiego i okolic. W ciągłej ofercie posiadamy sortymenty: kostka, orzech, groszek, miał 23D oraz miał odsiewka o parametrach:

Sortyment Granulacja
[mm]
Kaloryczność
[MJ/kg]
Popiół
[%]
Siarka
[%]
Typ
KOSTKA
KWK Piast-Ziemowit
63 - 200 od 25 do 26 od 4.00 do 10.00 od 0.81
do 1.00
31.2
ORZECH
KWK Piast-Ziemowit
25 - 80 od 25 do 26 od 4.00 do 10.00 od 0.81
do 1.00
31.2
Retopal - Ekogroszek
KWK Piast-Ziemowit
6 - 25 od 25 do 26 od 4.00 do 10.00 od 0.61
do 1.00
31.2
MIAŁ 23D 0 - 20 od 23 do 24 od 8.00 do 12.00 od 0.81
do 1.00
31.2
Tel. 663 994 999 lub 507 220 741

Dostarczamy węgiel do takich miejscowości jak: Tomaszów Lubelski, Bełżec, Chorążanka, Chyże, Dąbrowa Tarnawacka, Dąbrowa Tomaszowska, Górno, Jeziernia, Justynówka, Klekacz, Korhynie, Łaszczówka, Łaszczówka-Kolonia, Majdanek, Majdan Górny, Pawłówka, Podhorce-Kolonia, Przecinka, Przeorsk, Przewłoka, Rabinówka, Rogóźno-Kolonia, Rogóźno, Ruda Wołoska, Ruda Żelazna, Sabaudia, Szalenik, Szalenik-Kolonia, Tarnawatka, Tarnawatka-Tartak, Wieprzowe Jezioro, Wieprzów Ordynacki, Wieprzów Tarnawacki, Zamiany.

Kup pan węgiel: tani i dobry?
W krajowej „małej energetyce” dominującym paliwem jest węgiel kamienny. Podaż węgla zabezpiecza potrzeby energetyczne tego sektora. Węgiel można kupić wyprzedzająco i magazynować bez strat przez dłuższy okres, lub kupować go na bieżąco w wybranym składzie opałowym, w dowolnym dogodnym okresie.

Jednak nie każdy węgiel nadaje się jako paliwo do małych kotłów węglowych. Wydobywany w kopalniach węgiel kamienny dzieli się na typy, sortymenty i klasy.

Typ węgla
Węgiel kamienny dzieli się na typy, czyli jakby odmiany, które mocno różnią się właściwościami i kulturą spalania. Jeśli jednym razem kupujesz węgiel, który pali się czysto i bez problemów, a innym razem coś, co kopci i koszmarnie brudzi kocioł, to znak, że nieświadomie przeskakujesz między różnymi typami węgli. Ten kopcący nie jest gorszy (ba, nawet ma wyższą wartość opałową), ale trudniej spalić go czysto w domowych warunkach.

Typ węgla Wyróżnik Zawartość części lotnych V % Charakterystyka Główne zastosowanie
węgiel płomienny 31 powyżej 28 duża zawartość części lotnych, brak lub słaba zdolność spiekania, długi, silnie świecący płomień piece przemysłowe i domowe, generatory
węgiel gazowo-płomienny 32 powyżej 28 duża zawartość części lotnych, średnia zdolność spiekania piece przemysłowe i domowe, wytlewanie, uwodornianie
węgiel gazowy 33 powyżej 28 duża wydajność gazu i smoły, znaczna spiekalność gazownictwo, koksownictwo, wytlewanie
Węgiel gazowo-koksowy 34 powyżej 28 duża wydajność gazu i smoły, dobra spiekalność, średnie ciśnienie rozprężania gazownictwo, koksownictwo
węgiel orto-koksowy 35 od 20 do 31 typowy węgiel koksowy, średnia zawartość części lotnych, dobra spiekalność, wysokie ciśnienie rozprężania produkcja koksu metalurgicznego
węgiel meta-koksowy 36 od 14 do 28 dobra spiekalność, duże ciśnienie rozprężania produkcja koksu odlewniczego
węgiel semi-koksowy 37 od 14 do 28 mała zawartość części lotnych, słaba spiekalność, średnie ciśnienie rozprężania w koksownictwie jako dodatek schudzający wsad węglowy
węgiel chudy 38 od 14 do 28 mała zawartość części lotnych, brak lub słaba spiekalność, krótki płomień piece przemysłowe i domowe, generatory
węgiel antracytowy 41 od 10 do 14 mała zawartość części lotnych, brak zdolności spiekania węgiel na mieszanki do produkcji koksu; węgiel energetyczny do palenisk specjalnych oraz produkcji paliwa bezdymowego
antracyt 42 od 3 do 10 bardzo mała zawartość części lotnych, brak zdolności spiekania paliwo specjalne
Metaantracyt 43 do 3 bardzo mała zawartość części lotnych, brak zdolności spiekania --------


Jaki typ węgla wybrać?
Im wyższy typ węgla, tym wyższa kaloryczność, ale także coraz więcej zjawisk utrudniających spalanie: spiekanie czyli sklejanie się brył węgla w jedną całość. Zaczyna to być zauważalne od typu 32.2, ale problemy zaczynają się w typie 33, gdzie cały zasyp potrafi skleić się w jedną całość. coraz trudniej palne substancje lotne im wyższy typ węgla, tym cięższe zawiera smoły, których spalenie wymaga coraz wyższych temperatur. Te zazwyczaj w domowym kotle nie występują, więc paląc węglem typu 33 w kotle górnego spalania od dołu łatwo zrobić z komina fontannę czarnego dymu i zakleić sobie smołą wszystko od kotła po komin. Spalanie takiego węgla z rozpalaniem od góry pozwala ograniczyć kopcenie, ale zawsze pozostanie delikatny czarny dym i sporo sadzy w kotle.

Najbardziej uniwersalnym typem węgla jest typ 32.1, ewentualnie 31.2 lub 32.2. Oferuje on świetną kaloryczność (ok. 28MJ/kg) a zarazem względnie łatwo się spala, nie spieka prawie wcale (32.1) lub tylko nieznacznie (32.2). Nadaje się zarówno do kotłów zasypowych wszystkich rodzajów jak i kotłów podajnikowych.

Kotły dolnego spalania potrzebują węgla niespiekającego, dlatego ich zdolności przeróbcze kończą się na typie 32.2. W kotle górnego spalania przejdzie każdy węgiel, ale spalenie w miarę czysto typu 33 wymaga rozpalenia od góry oraz pewnego doświadczenia, gdyż istotne są proporcje podawania powietrza głównego i wtórnego. Tego pierwszego powinno być możliwie niewiele, aby węgiel nie rozpalał się gwałtownie, zaś drugiego dużo, aby wydzielane gazy miały szanse się zapalić przechodząc przez wierzchnią warstwę żaru.

Jaki typ węgla w której kopalni:
typ 31.1 — Sobieski, Janina
typ 31.2 — Piast, Piekary, Ziemowit
typ 32.1 — Chwałowice, Bobrek, Wesoła
typ 32.2 — Wujek, Staszic, PG Silesia, Siltech, Bogdanka, Jankowice
typ 33 — Marcel, Sośnica, Śląsk, Staszic, Halemba, Pokój, Brzeszcze, Bielszowice

Podstawą podziału węgla na klasy są: wartość opałowa w stanie roboczym, zawartość popiołu w węglu w stanie roboczym oraz zawartość siarki w węglu w stanie roboczym. Podstawowym wyznacznikiem klasy węgla, decydującym o jego wartości energetycznej, jest wartość opałowa.

Wartość opałowa jest miarą ilości zawartej w węglu energii chemicznej, możliwej do przekształcenia w ciepło w procesie spalania. Jednostką wartości opałowej jest 1kJ/kg (kilodżul/kilogram). Wielkość wartości opałowej zależy przede wszystkim od zawartości w węglu wilgoci i popiołu, w mniejszym stopniu – od typu węgla. Kwalifikowane paliwa węglowe powinny wykazywać wartość opałową w stanie roboczym co najmniej 24.000kJ/kg.

Na dokumentach sprzedaży węgla dla celów energetycznych muszą znajdować się następujące informacje: Nazwa lub wyróżnik typu węgla, np. węgiel płomienny typ 31.1, węgiel płomienny typ 31.2 itp. Nazwa lub symbol sortymentu węgla, np. kostka, orzech, orzech I, orzech II, groszek, groszek II, miał I, miał.

Producent węgla powinien także podać w dokumentacji techniczno-handlowej paliwa wartość spiekalności według Rogi – wskaźnik RI.

Copyright © 2010-2019 TRANSPAD Paweł Kowal. All Rights Reserved.
Tel. 663994999 lub 507220741
Free Web Hosting